Kontakt

Omezení služeb:

Nejsem soudním překladatelem. Pokud potřebujete překlad se soudním ověřením (orgány veřejné moci toto ověření často vyžadují jako podmínku pro uznání přeloženého rodného listu, oddacího listu či dokladu o absolvování nějaké školy), budete se muset obrátit na někoho jiného.

Objednávku překladu (němčina-čeština, případně i DTP prací), lokalizace softwaru (webových stránek) nebo korektury (diplomové práce, bakalářské práce, jakékoliv jiné texty) prosím vždy předem dojednejte telefonicky nebo mailem.

Během 14 hodin od přijetí Vaší předběžné objednávky zasílám kalkulaci s nabídkou ceny, anebo v této lhůtě sdělím, co ještě potřebuji pro dokončení kalkulace. Pokud zákazník moji kalkulaci odsouhlasí, objednávka je již závazná.

Ing. Pavel Rieger, Ph.D.
Na Průhonu 285/7
353 01 Mariánské Lázně
E-mail: preklady-nemcina@pavelrieger.cz, dtp@pavelrieger.cz, korektury@pavelrieger.cz
Telefon: (00) + (420) + 775 169 791
Skype: www.pavelrieger.cz