O mně

Absolvovaná studia

Magisterské vzdělání (a titul Ing.) jsem získal roku 2003 dokončením studia na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE). Část zkoušek jsem složil během třísemestrálního pobytu na německé partnerské univerzitě Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (F.A.U.).

Jazykové zkoušky z němčiny jsem na obou uvedených školách složil roku 2001. Na VŠE to byla všeobecná státní jazyková zkouška (předsedkyní komise byla Prof. PhDr. Věra Höppnerová, DrSc.), na F.A.U. se jednalo o Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang.

Během pobytu v Německu (resp. Bavorsku) jsem pracoval na plný úvazek v softwarové firmě DATEV eG a později také na částečný úvazek ve výzkumném ústavu Bayerischer Forschungsverbund (FORWIN) Wirtschaftsinformatik.

Vědeckou hodnost Ph.D. jsem získal roku 2016, kdy jsem dokončil doktorské studium na katedře práva Vysoké školy ekonomické v Praze. 


Překladatelské specializace (němčina, čeština)

Jako rodilý mluvčí českého jazyka se snažím maximálně využívat zásadu cílového mateřského jazyka a specializuji se na směr překladu z němčiny do češtiny.

V překladatelské praxi se zaměřuji hlavně na spotřební elektroniku a informační technologie. Vzdělání v oboru IT jsem získal roku 2003 složením státní zkoušky z aplikované informatiky na VŠE. Od roku 2005 jsem držitelem certifikátu European Computer Driving Licence (ECDL) ve všech 7 jádrových modulech.

Vlastním platnou licenci pro řadu grafických programů (včetně DTP softwaru), a proto jsem u výsledného překladu schopen zachovat shodný grafický vzhled, jaký měly podklady pro překlad.

Překládám také texty z oborů ekonomie, podnikání a obchod. Znalosti v těchto oborech jsem získal zejména v letech 2003–2010, kdy jsem působil na VŠE jako vysokoškolský učitel odborných ekonomických předmětů.

Mojí další specializací je právní úprava informačních technologií (IT). Jako externí spolupracovník katedry práva VŠE jsem v této oblasti vytvořil zhruba 40 publikací (asi polovinu z tohoto počtu tvoří texty v odborných knihách, články v recenzovaných časopisech a jednom impaktovaném časopise), které byly citovány v 5 světadílech (Amerika, Evropa, Afrika, Asie a Oceánie). V lednu 2016 jsem dokončil doktorské studium se specializací na elektronizaci veřejné správy.