Kontakt

Aktuální omezení služeb:

  1. Nejsem soudním překladatelem. Pokud potřebujete překlad se soudním ověřením (často je vyžadováno např. při překladu rodného listu, oddacího listu či dokladu o absolvování nějaké školy), budete se muset obrátit na někoho jiného.
  2. Nyní mám nadbytek zakázek. Je tedy pravděpodobné, že Vaši poptávku budu muset odmítnout z časových důvodů.

Objednávku překladu (němčina-čeština, případně i DTP prací), lokalizace softwaru (webových stránek) nebo korektury (diplomové práce, bakalářské práce, jakékoliv jiné texty) prosím vždy předem dojednejte telefonicky nebo mailem.

Během 14 hodin od přijetí Vaší předběžné objednávky zasílám kalkulaci s nabídkou ceny, anebo v této lhůtě sdělím, co ještě potřebuji pro dokončení kalkulace. Pokud zákazník moji kalkulaci odsouhlasí, objednávka je již závazná.

Ing. Pavel Rieger, Ph.D.
Na Průhonu 285/7
353 01 Mariánské Lázně
E-mail: preklady-nemcina@pavelrieger.cz, dtp@pavelrieger.cz, korektury@pavelrieger.cz
Telefon: (00) + (420) + 775 169 791
Skype: www.pavelrieger.cz