Ceník pro překlady a jazykové korektury

Ceny (za jednu normostranu) Základní tarif Expresní tarif
Překlad z němčiny do češtiny kalkulace zdarma nepoužívám
Překlad z češtiny do němčiny
Korektury textu v češtině
Korektury textu v němčině
 

Snížené ceny PRO STUDENTY (za započatou normostranu)

Základní tarif Expresní tarif
Korektury bakalářské nebo diplomové práce v češtině 25 30
Překlad abstraktu z češtiny do němčiny nebo angličtiny 180 210
 

Upřesnění k ceníku

  1. Nezávaznou kalkulaci zasílám během 14 hodin od doručení Vaší poptávky.
  2. Jednou normostranou se rozumí text o délce 1800 znaků včetně mezer.
  3. Celkový počet normostran při vyúčtování zaokrouhluji na desetiny normostrany, např. 18,4 ns. U zakázek za studentskou cenu zaokrouhluji počet normostran na nejbližší vyšší přirozené číslo (zde by to tedy bylo 19 ns).
  4. Minimální cena jedné zakázky je 180 Kč.
  5. Všechny ceny jsou v českých korunách a DPH činí 0 Kč, neboť nejsem plátcem DPH. Jako identifikovaná osoba (§ 6g až 6l zákona o DPH) jsem povinen účtovat DPH pouze některým zahraničním zákazníkům.
  6. Expresní tarif uplatňuji pouze výjimečně. Pokud nemám dost času na kvalitní zpracování překladu, tak ani expresní příplatek by kvalitu překladu nezvýšil. Expresní tarif tedy používám jen u zakázek za studentské ceny: Překlady více než 10 normostran za den, korektury více než 20 normostran za den, anebo studentské zakázky, kde student požaduje dokončit zakázku do 24 hodin od okamžiku jejího závazného objednání.
  7. Množstevní slevy je možné dohodnout u zakázek nad 40 normostran. Pro stálé zákazníky používám speciální ceníky se slevami za opakování textu.
  8. Držitelům studentské karty ISIC poskytuji zvýhodněné ceny na korektury textu bakalářské práce, diplomové práce a překlad abstraktu do němčiny nebo angličtiny.

 

Ceník pro lokalizace softwaru, lokalizace webových stránek a překlad DTP podkladů

Ceny za překlady tohoto typu jsou částečně odvozeny od počtu normostran, ale kvůli větší odborné náročnosti a nutnosti používat drahý speciální software (komerční verze Adobe Creative Suite 6 Design & Web stojí asi 45 000 Kč) počítejte s navýšením ceny o 20 až 40 %. V případě potřeby provádět kromě překladu také grafické a sazečské práce jsou tyto speciální úkony kalkulovány hodinovou sazbou. Pro zjištění nabídkové ceny prosím předem zašlete seznam všech požadavků a formu předání výsledného překladu. Podle těchto požadavků připravím návrh kalkulace, která ještě není závaznou objednávkou.

Fakturační údaje
Ing. Pavel Rieger
Na Průhonu 285/7
353 01 Mariánské Lázně
IČO 73681784

Od roku 2013 jsem neplátcem DPH u zakázek pro české zákazníky. DPH jsem povinen účtovat pouze u zakázek pro zahraniční neplátce DPH, neboť jsem identifikovanou osobou (§ 6g až 6l zákona o DPH).

Platby přijímám bankovním převodem na tuzemské (CZK, EUR) a zahraniční účty v Eurozóně (EUR), dále také prostřednictvím platebního systému PayPal.

Kontaktní údaje
E-mail: preklady-nemcina@pavelrieger.cz, dtp@pavelrieger.cz, korektury@pavelrieger.cz
Telefon: (00) + (420) + 775 169 791