Pavel Rieger: překlady, DTP, lokalizace

Od roku 2001 provádím lokalizace webových stránek, softwaru, DTP podkladů, od roku 2005 též německo-české překlady a jazykové korektury.

Podklady pro překlad nebo jazykové korektury nyní přijímám asi ve 40 různých formátech.

Grafické podklady (DTP podklady) pro překlad můžete zasílat ve formátech Adobe (Photoshop CS6 Extended, InDesign CS6, Illustrator CS6, Acrobat X Pro, Flash Professional CS6, Dreamweaver CS6, Fireworks CS6), dále především ve formátech QuarkXPress, FrameMaker, Interleaf/Quicksilver a PageMaker.

Podklady pro lokalizace softwaru a lokalizace webových stránek navíc můžete zasílat ve formátech používaných pro programování nebo pro tvorbu webových stránek (SGML/XML, HTML včetně skriptů a ASP, zdrojové soubory C/C++/Java, zdrojové soubory EXE a DLL, RESX/.NET, soubory nápovědy CNT).

Podklady samozřejmě přijímám i v běžně dostupných formátech: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher, OneNote), LibreOffice, OpenOffice/StarOffice, PDF, RTF, TXT.

Pro překlady používám překladatelské nástroje (CAT tools) Déjà Vu X2 Professional a SDL Trados Studio 2015/2017. S jejich pomocí mohu překládat podklady také v méně rozšířených formátech, a to včetně formátů vytvořených konkurenčními překladatelskými nástroji (Transit NXT, Wordfast, MemoQ atd.).

Jako rodilý mluvčí českého jazyka se specializuji na překlady z němčiny do češtiny. Někdy překládám také z češtiny do němčiny. S ohledem na zaměření studia, pozdější odbornou praxi a moje záliby se specializuji převážně na texty z oborů:

  • obchod a finance,
  • informatika (včetně DTP),
  • spotřební elektronika,
  • geografie,
  • právo,
  • sport.